Daniel François esprit auber

Den eneste måten å leve lenger på, er å eldes.
Kategori: Alder