David Lloyd george

Vi må ikke være redde for å ta et stort skritt av og til. Man kommer ikke over avgrunnen i to korte hopp.
Kategori: Mot
Vær ikke redd for å ta et langt steg når det er nødvendig. Du kan ikke ta deg over en kløft i to små hopp.
Kategori: Nye muligheter
Man kan ikke fôre de sultne med statistikk.
Kategori: Statistikk