Demokrit

Man bør strebe etter godhet i gjerning og handling, ikke i ord.
Kategori: Godhet
Lykkelig er den som ikke sørger over hva han mangler, men gleder seg over hva han har.
Kategori: Lykke