Descartes

Ingenting er mer rettferdig fordelt enn den sunne fornuft - det finnes ikke noen som synes at de trenger mer av den enn de allerede har
Kategori: Fornuft
Jeg tenker, altså er jeg.
Kategori: Leve