Dieter Hildebrandt

Istedenfor å klage over at vi ikke har alt vi gjerne vil ha, skulle vi heller være takknemlige over at vi ikke har fått alt vi fortjente.
Kategori: Klage
I stedet for å klage over at vi ikke har alt vi gjerne ville ha, skulle vi heller være takknemlige over at vi ikke har fått alt vi fortjente.
Kategori: Takknemlighet