Dieter Lattmann

Når et demokrati dør, dør det ikke av mangel på lover, men av mangel på demokrater.
Kategori: Demokrati