Dietrich Bonhoeffer

Gud oppfyller ikke alle våre ønsker, men alle sine løfter oppfyller han.
Kategori: Bønn
Bare den som holder ut å være alene, kan fungere i et fellesskap.
Kategori: Ensom
Bare den som kan fungere i et fellesskap, holder ut å være alene.
Kategori: Ensom