Dominique Page

Jeg var pappas vesle jente altfor lenge. Jeg trengte å vokse opp og bli den Gud hadde bestemt meg til å bli.
Kategori: Datter