Don Marquis

Et menneske som er så kjedelig at det lærer bare av egen erfaring, er for kjedelig til å lære noe viktig av erfaring
Kategori: Erfaring
Et menneske som er så kjedelig at det lærer bare av egen erfaring, er for kjedelig til å lære noe viktig av erfaring.
Kategori: Erfaring
En idé er ikke ansvarlig for de menneskene som tror på den.
Kategori: Idé
Jeg antar at menneskeheten gjør så godt den kan. Men det er da for pokker bare en forklaring, ingen unnskyldning
Kategori: Menneske
En pessimist er en person som har måttet høre på for mange optimister.
Kategori: Pessimist