E. Stanley jones

Har du en sorg, tenk da på dine gleder.
Kategori: Sorg