Edin Holme

Og frøs enn alle hjerter til, ble lukket alle hender, din kjærlighet dog varm og mild mot hele verden brenner.
Kategori: Kjærlighet