Edin Løvås

En gudstjeneste er en rast underveis til himmelen.
Kategori: Gudstjeneste