Edmond De goncourt

Et geni er en begavet mann som er død.
Kategori: Geni