Edmund Burke

Man kan aldri planlegge fremtiden ved hjelp av fortiden.
Det finnes ingen kunnskap som ikke er verdifull.
Kategori: Kunnskap
Dårlige lover er den verste formen for tyranni.
Kategori: Lov
Lover, som hus, støtter seg på hverandre.
Kategori: Lov
Den som er blitt beruset av makt og har hatt fordel av den, om så bare for et år, kommer aldri til å oppgi den frivillig.
Kategori: Makt
Jo større makt, dess farligere er misbruket av den.
Kategori: Makt