Einar Skjæraasen

Du er sjøl en liten vek en, du treng sjøl en storebror.
Kategori: Bror
Jeg har lett etter deg fra begynnelsen.
Kategori: Den rette
Så var vi kinn ved kinn og gynget ut i vals og var brennende forelsket.
Kategori: Forelskelse
En snuser mot været: Nå må det snart kommet et skifte. Vi venter sårt. De klamme kolonner må vike for sol. For fred.
Kategori: Fred
Du ska itte trø i graset. Spede spira lyt få stå.
Kategori: Gress
Det var da jenten' var penest og drømmen min hette Else - og vi var kjærester, liksom.
Og så dette at det er sant. At du lever og er varm virkelighet og ikke formet i gisp eller leire. Ikke drømt eller diktet.
Kategori: Leve
åtte øyne i hverandre. Fire munner rundt et bord. Fire vegger kring en lykke: Vesla, Påsan, far og mor.
Kategori: Lykke
Gi meg et ord je kan sova på når natta stig inn.
Kategori: Ord
Her vil mi vise kvitre, her vil min høgsang bo.
Kategori: Sang