Eivind Berggrav

I naturen ruver fjellene - i hjemmet bagatellene.
Kategori: Bagateller
Humoren ikke bare krever overskudd. Den gir overskudd.
Kategori: Humor
Hvor der er liv, er det alltid noe som gror, og som visner.
Kategori: Livet
Faktisk fornekter vi Kristus hver gang vi beholder ondt i hjertet overfor et menneske.
Kategori: Medmenneskelighet
Den alvorsmann som ikke kan døye humor, går med ufordøyet alvor.
Kategori: Spøk
Troen er Guds funksjon. Derfor nytter det ikke å fundere, man må fungere.
Kategori: Tro