Eldbjørg Backe

Ta ikke sorgene på forskudd - du får ikke trukket fra forskuddet når det endelige oppgjøret kommer.
Kategori: Sorg