Eleanor Macdonald

Kvinner har ennå igjen å løre at hvis de vil betraktes som likemenn, må de begynne å tenke på seg selv som likemenn.
Kategori: Kvinner