Eleanor Roosevelt

Hvis du har medfødte evner og du aldri utvikler dem, er du like skyldig som mannen i Biblen som gravde ned sin talent.
Kategori: Evner