Eli Schleifer

Blind forelskelse har det til felles med en forkjølelse at den må gå sin gang.
Kategori: Forelskelse