Ellen Key

Dannelse er ikke det vi har lært, det er det som er igjen når vi har glemt alt vi har lært.
Kategori: Dannelse
Platonisk kjærlighet er en fornærmelse mot naturen.