Ellen Margrete nilsen

Hvis man velger å være tilskuer til livet, må man ikke undres over at det man ser, er teater.
Kategori: Livet