Emile M. cioran

Å håpe vil si å dementere fremtiden.
Kategori: Håp