Erik Pontoppidan

Man kan ikke være forsiktig nok i valget av sine foreldre.
Kategori: Foreldre