Erkki Melartin

Det er sørgelig når vi merker hvor innsnevret våre grenser er. Men enda sørgeligere hvis vi ikke merker det.
Kategori: Toleranse