Ernest Dimnet

Gode mennesker tenker som regel riktig.
Kategori: Godhet