Eugene Field

Bøker forandrer seg ikke. Om tusen år er de akkurat som i dag, taler samme språk, utstråler samme varme.
Kategori: Bøker