Evelyn Waugh

Jeg anser byggverk for å være uttrykk for toppen av menneskelig yteevne.
Kategori: Arkitektur
Forandring er da det eneste tegn på at man er levende.
Kategori: Forandring
Av og til føler jeg at fortiden og fremtiden stiller så store krav til meg at det ikke er plass til nåtiden.
Det eneste vi kan sies å eie, er fortiden.