F.g. Gade

Enhver god gjerning bærer frukt, om enn ikke den man ventet.
Kategori: Gode gjerninger
Takknemlighetsgjeld er den eneste gjeld som gjør menneskene rikere.
Kategori: Takknemlighet