Fay Weldon

Ut av det ville begjærets rennestein opp på den ekteskapelige kjærlighetens glatte plener.
Kategori: Ekteskap
Bedre å hate enn å sørge.
Kategori: Hat
Men kjærligheten kan ikke helbrede alt, kan den vel. Noen ganger ser jeg kjærligheten bare som en slags salve, som folk legger på sitt sårede jeg. Sann helbredelse må komme innefra.
Kategori: Kjærlighet