Ferdinand Finne

Vi er alle vår egen lengsel.
Kategori: Lengsel
Den største dag i mitt liv var den dagen jeg tok mitt liv i besittelse.
Kategori: Livet