Ferenc Molnar

Mange suksesser skyldes gode råd man aldri fulgte.
Kategori: Suksess