Fernanda Nissen

Jeg liker begavede jenter. Men kvinner har mange feil. De er for underdanige, de tør ikke slå i bordet og reise bust.
Kategori: Likestilling
Livet har verdi for den som har en gjerning og en tro, selv om sorgen blir den daglige gjest.
Kategori: Livet