Fernando De roias

Kloke mennesker forandrer mening, fehoder aldri.
Kategori: Klokskap
Kloke mennesker forandrer meninger, fehoder aldri
Kategori: Meninger