Florida Scott-maxwell

Å gi er bare å gi når en er fri til å holde tilbake.
Kategori: Gi