Francois Villon

Brødre av menneskeheten som lever etter oss, la ikke deres hjerte hardne mot oss, for hvis dere viser medkjærlighet mot oss stakkarer, vil Gud desto mer vise nåde mot dere.
Kategori: Bror
Kjærligheten er den stadig nye, forbløffende byttehandel, hvor man for en eneste ekstase tar tusen ubehageligheter med på kjøpet.