Francois De voltaire

Den som ikke har sin alders sjel, må nøyes med sin alders plager.
Kategori: Alder - Advokat
Alderdommen er den gode tid for den som vil få arbeidet fra hånden.
Kategori: Alder - alderdom
Arbeid er ofte fornøyelsens far.
Kategori: Arbeid
Ingenting er så ubehagelig som å bli hengt i stillhet.
Kategori: Berømmelse
Det er ikke kjærligheten som burde fremstilles som blind, men egenkjærligheten.
Kategori: Egoisme
Denne mannen må være lykkeligere enn folk flest, for han er ikke slave av det han eier.
Kategori: Eie
Eiendomsgleden fordobler et menneskes styrke. Det er sikkert at vi dyrker den jorden vi selv eier langt bedre enn den en annen eier.
Kategori: Eie
Jeg er redd for at ekteskapet snarere er en av de syv dødssynder enn et av de syv sakramenter.
Kategori: Ekteskap
Filosofien helbreder ikke, men den bringer trøst. Det er jo allerede meget.
Kategori: Filosofi
Sjeldnest av alt er den evne å kunne forene fornuft med begeistring.
Kategori: Fornuft
Vanlig sunn fornuft er ikke særlig vanlig.
Kategori: Fornuft
Når man kommer til verden, kommer man i krigen.
Kategori: Fødsel
Man skal dyrke sin hage.
Kategori: Hage
Ikke å være travel er det samme som ikke å være til.
Kategori: Hastverk
Den som ikke kan hate, kan heller ikke elske.
Kategori: Hat
Kaffen må i sannhet være en langsomt virkende gift, for jeg er åttifire og ennå ikke død .
Kategori: Kaffe
Kunsten å være kjedelig er å si alt.
Kategori: Kjedelig
Kjærligheten er den sterkeste av alle lidenskaper, fordi den angriper hodet, hjertet og sansene på samme tid.
Kjærligheten dør med årene; bare egenkjærligheten består livet gjennom.
Kategori: Kjærlighet - tid
Jorden har større behov for å bli dyrket enn for å bli fuktet med blod.
Kategori: Krig
Alle mennenes resonnementer er ikke verd så meget som en kvinnes følelser.
Kategori: Kvinner og menn
Latteren får bukt med alt; den er det sterkeste av alle våpen. Det er en stor glede å kunne hevne seg leende.
Kategori: Latter
Jeg er uenig i Deres meninger, men jeg vil inntil døden forsvare Deres rett til å hevde dem.
Kategori: Mening
Meninger har voldt flere ulykker på vår lille jord enn pest og jordskjelv.
Kategori: Mening
Optimisme er å påstå at alt står bra til når alt er så ille som mulig.
Kategori: Optimist
Er politikk noe annet enn kunsten å lyve i rett tid?
Kategori: Politikk
Sannheten er en frukt som ikke bør høstes før den er moden.
Kategori: Sannhet
Vi behandler menneskene som de brevene vi mottar; vi leser dem ivrig, men vi leser dem ikke om igjen.
Kategori: Seg selv og andre
Skilsmissen er sannsynligvis like gammel som ekteskapet, skjønt jeg tror at ekteskapet er noen uker eldre.
Kategori: Skilsmisse
For at en metafor skal være god, må den alltid være et bilde man kan male.
Kategori: Skrive
Det er bedre å gi avkall på den vakreste tanke enn å uttrykke den dårlig.
Kategori: Tanker
Vi er alle eltet av svakheter og villfarelser; la oss gjensidig tilgi hverandre våre dumheter, det er naturens første lov.
Kategori: Tilgivelse