Franz Kafka

En bok bør tjene som en øks for isen i vårt indre.
Kategori: Bok
Å gifte seg, stifte familie, ta imot barna som kommer, sørge for dem i denne usikre verden og kanskje til og med lede dem litt, er etter min mening det største som overhodet kan lykkes for et menneske.
Kategori: Familie
Kjærligheten er like uproblematisk som et kjøretøy. Problemet er bare sjåføren, passasjerene og gaten.
Mennesket leser for å spørre.
Kategori: Lese
Skolen er de voksnes sammensvergelse.
Kategori: Skole og læring
I ditt nærvær mistet jeg all selvtillit og fikk i bytte en grenseløs skyldfølelse.
Kategori: Sønn