Friedrich Hegel

Det som er fornuftig, er virkelig, og det som er virkelig, er fornuftig.
Kategori: Fornuft
Intet stort i verden er fullbragt uten lidenskap.
Kategori: Lidenskap