Friedrich Holländer

Jo eldre man blir, desto lettere forveksler man for høyt blodtrykk med lidenskap.
Kategori: Alder