Friedrich Nietzsche

Demokratiske innretninger setter tyranniske lyster i karantene.
Kategori: Demokrati
Det er ikke mangel på kjærlighet, men mangelen på vennskap som forårsaker ulykkelige ekteskap.
Kategori: Ekteskap
Mange små tåpeligheter - det er mitt navn på deres kjærlighet. Og med ekteskapet tar alle deres små tåpeligheter slutt - og forvandles til én stor tåpelighet.
Kategori: Ekteskap
I ulykkelige ekteskap er det ikke kjærligheten som mangler, men vennskap.
Kategori: Ekteskapet
Det er lettere å tilgi en fiende enn en venn.
Kategori: Fiender
Forfatteren må tie når hans verk taler.
Kategori: Forfatter
En forfatter bør holde munn når verket hans begynner å tale.
Kategori: Forfatter
I hat er det også sjalusi: Vi ønsker å ha vår fiende for oss selv.
Kategori: Hat
Håpet er regnbuen over livets nedstyrtende bekk.
Kategori: Håp
Man må ennå ha kaos i seg for å skape en dansende stjerne.
Kategori: Kaos
Kvinnen var Guds andre feiltakelse.
Kategori: Kvinner
Tidlig om morgenen, ved dagens frembrudd, i all friskhet, i sin krafts morgenrøde, å lese en bok da - det kaller jeg fordervet!
Kategori: Lese
Den som vet hvorfor han lever, kan holde ut et nesten hvilket som helst hvordan.
Kategori: Leve
I en virkelig mann skjuler seg et barn som vil leke.
Kategori: Menn
Det som ikke ødelegger meg gjør meg sterkere.
Kategori: Motgang og medgang
Uten musikk ville livet være en misforståelse.
Kategori: Musikk
Den kalde rettferdighet byr meg imot. I dommerens øyne ser jeg alltid bøddelens kalde stål.
Kategori: Rettferdighet
Alle fortiede sannheter blir giftige.
Kategori: Sannhet
Men heller et ekte brudd enn ekteskapelig løgnaktighet! - Således sa en kvinne til meg: 'Riktignok brøt jeg mitt ekteskap, men først nedbrøt ekteskapet - meg!'
Kategori: Skilsmisse
Vår tids sivilisasjon løper ut i et nytt barbari - av mangel på ro.
Kategori: Stillhet
Det er ingen liten kunst å sove, for å mestre den må man være våken hele dagen.
Kategori: Søvn
Det er lettere å tilgi sin fiende enn sin venn.
Kategori: Tilgivelse