Fritjof Brandt

Feilen er at det er for mange autoriteter og for lite autoritet.
Kategori: Autoritet
Når man blir anmodet om en samtale, er det ikke alltid meningen man skal blande seg inn i den.
Kategori: Samtale
God samvittighet skyldes ofte dårlig hukommelse.
Kategori: Samvittigheten
I alle tider har den foregående generasjon hatt påfallende dårlig smak.
Kategori: Stil