Fulton Sheen

Gud elsker oss ikke fordi vi er verdifulle. Vi er verdifulle fordi Gud elsker oss.
Kategori: Guds kjærlighet