Georg Müller

Troen slutter der bekymringene begynner, og bekymringene slutter der tronen begynner.
Kategori: Bekymring
Troen slutter der bekymringene begynner, og bekymringene slutter der troen begynner.
Kategori: Bekymring
Troen slutter der bekymringene begynner og bekymringene slutter der troen begynner.
Kategori: Tro