Georg Wickersham

Den moderne oppfatning av et hjem er fortreffelig uttrykt som stedet man går til fra garasjen.
Kategori: Hjemme