Georg Wulff

Enten må vi følge vår samvittighet, eller så forfølger den oss.
Kategori: Samvittigheten