George Gordon noel byron

Jeg våknet en morgen og fant meg berømt.
Kategori: Berømmelse
Skjønt kvinner er engler, er ekteskapet djevelskap.
Kategori: Ekteskap
Jeg har store forhåpninger om at vi skal elske hverandre hele livet like høyt som om vi aldri hadde giftet oss.
Kategori: Ekteskap
Begeistring er intet annet enn moralsk rus.
Kategori: Entusiasme
Uten hjerter finnes intet hjem. Det er søtt å vite at et øye vil merke at vi går, og lyse opp når vi kommer.
Kategori: Heimen
Hevnen er søt - særlig for kvinnene.
Kategori: Hevn
Det er med kjærligheten som med meslinger. Jo eldre pasienten er, desto farligere blir tilfellet.
Det er lettere å dø for den kvinne man elsker, enn å leve sammen med henne.
Kategori: Kvinner
Minnet om en lykke er ikke lenger lykke; minnet om en smerte er fremdeles smerte.
Kategori: Lykke