George Mikes

Mennesket er et merkelig vesen. Det arbeider stadig hardere for privilegiet å rå rett til å betale høyere skatter.
Kategori: Arbeid
I demokratiet finnes ingen politiske vitser. Folk gjør seg ikke lystige over seg selv.
Kategori: Demokrati
Mange mennesker reiser hovedsakelig for å kontrollere om reiseguiden er pålitelig og korrekt.
Kategori: Reise