George Orwell

Det er en villfarelse å tro at man kan være fri innvendig under et diktatorisk system.
Kategori: Diktatur
Stort sett ønsker menneskene å være gode, men ikke altfor gode, og ikke hele tiden.
Kategori: Godhet
Makt er ikke et middel, men et mål.
Kategori: Makt