George W. bush

Våre fiender er oppfinnsomme og ressurssterke. Det er vi også. De slutter aldri å pønske ut nye måter å skade vårt land og vårt folk på. Det gjør ikke vi heller.
Kategori: Dumt sagt
Hvis vi sprengte hverandre i luften, ville verden være trygg.
Kategori: Dumt sagt
Det er ingen tvil i min sjel, ikke en eneste tvil i min sjel, om at vi kommer til å mislykkes.
Kategori: Dumt sagt
I NASA er verdensrommet fremdeles høyt prioritert.
Kategori: Dumt sagt
Jeg føler meg beæret over å få ta en modig iraker i hånden, som har fått hånden sin kuttet av av Saddam Hussein.
Kategori: Dumt sagt
Jeg håper når dere kommer ut herfra, vil dere si, hva sa han?
Kategori: Dumt sagt
Jeg har egne meninger - sterke meninger - men jeg tror ikke alltid på dem.
Kategori: Mening